معنی و ترجمه کلمه forbid به فارسی forbid یعنی چه

forbid


: )vt.(قدغن کردن ،منع کردن ،بازداشتن ،اجازه ندادن )=accursed( : )adj( ملعون ،مطرود
قانون ـ فقه : ممنوع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها