معنی و ترجمه کلمه forbidden band به فارسی forbidden band یعنی چه

forbidden band


الکترونيک : نوار غير مجاز
شيمى : نوار ممنوع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها