معنی و ترجمه کلمه forbidden fruit به فارسی forbidden fruit یعنی چه

forbidden fruit


چيزى که به واسطه ممنوع بودن انسان بدان ارزو ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها