معنی و ترجمه کلمه force field به فارسی force field یعنی چه

force field


شيمى : ميدان نيرو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها