معنی و ترجمه کلمه force major به فارسی force major یعنی چه

force major


قوه قهريه
قانون ـ فقه : فورس ماژور


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها