معنی و ترجمه کلمه forced draft به فارسی forced draft یعنی چه

forced draft


هواى با فشار
علوم نظامى : هواى تحت فشار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها