معنی و ترجمه کلمه forced movement به فارسی forced movement یعنی چه

forced movement


روانشناسى : حرکت اجبارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها