معنی و ترجمه کلمه forced vibration به فارسی forced vibration یعنی چه

forced vibration


علوم مهندسى : ارتعاشات ناشى از تحريکات خارجى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها