معنی و ترجمه کلمه forced vibration به فارسی forced vibration یعنی چه

forced vibration


علوم مهندسى : ارتعاشات ناشى از تحريکات خارجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها