معنی و ترجمه کلمه fore arm به فارسی fore arm یعنی چه

fore arm


ارش ،ساعد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها