معنی و ترجمه کلمه fore-end-aft به فارسی fore-end-aft یعنی چه

fore-end-aft


ورزش : درطول قايق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها