معنی و ترجمه کلمه forecaddie به فارسی forecaddie یعنی چه

forecaddie


ورزش : باربر وسط مسير براى نشان دادن محل فرود گوى گلف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها