معنی و ترجمه کلمه forecasting به فارسی forecasting یعنی چه

forecasting


پيش نگرى
عمران : پيش بينى
بازرگانى : پيش بينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها