معنی و ترجمه کلمه foreground job به فارسی foreground job یعنی چه

foreground job


کامپيوتر : foreground program


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها