معنی و ترجمه کلمه foreign deposit به فارسی foreign deposit یعنی چه

foreign deposit


بازرگانى : سپرده خارجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها