معنی و ترجمه کلمه foreign reserves به فارسی foreign reserves یعنی چه

foreign reserves


بازرگانى : ذخائر خارجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها