معنی و ترجمه کلمه foreign به فارسی foreign یعنی چه

foreign


خارجه ،توقيف اموال مديون غايب ،بيگانه ،خارجى ،بيرونى ،ناجور،نامناسب
قانون ـ فقه : توقيف اموال مديون خارجى
بازرگانى : خارجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها