معنی و ترجمه کلمه foreignize به فارسی foreignize یعنی چه

foreignize


بيگانه کردن ياشدن ،حالت بيگانه دادن يايافتن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها