معنی و ترجمه کلمه foreignlegion به فارسی foreignlegion یعنی چه

foreignlegion


هنگ بيگانه ،سرباز داوطلب در ارتش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها