معنی و ترجمه کلمه foremast به فارسی foremast یعنی چه

foremast


دگل جلو وپايين کشتى ،پيش دگل
علوم نظامى : دکل جلوئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها