معنی و ترجمه کلمه foreordain به فارسی foreordain یعنی چه

foreordain


از پيش مقرر کردن ،تقدير کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها