معنی و ترجمه کلمه foreordinate به فارسی foreordinate یعنی چه

foreordinate


از پيش مقرر کردن ،مقدر کردن ،تقدير کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها