معنی و ترجمه کلمه foresight به فارسی foresight یعنی چه

foresight


مگسک تفنگ ،پيش بينى ،دور انديشى ،مال انديشى ،بصيرت
قانون ـ فقه : پيش بينى
روانشناسى : پيش نگرى
علوم نظامى : دورانديشى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها