معنی و ترجمه کلمه forge به فارسی forge یعنی چه

forge


بر سندان کوفتن ،تراشيدن ،کوره اهنگرى ،دمگاه ،کوره قالگرى ،تهيه جنس قلابى ،جعل کردن ،اسناد ساختگى ساختن ،اهنگرى کردن ،کوبيدن ،جلو رفتن
علوم مهندسى : کوره يا کارگاه اهنگرى
عمران : ريخته گرى فلز
قانون ـ فقه : جعل کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده