معنی و ترجمه کلمه forger (of statments and documents) به فارسی forger (of statments and documents) یعنی چه

forger (of statments and documents)


سند ساز،صورت ساز،امضا ساز
قانون ـ فقه : جاعل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها