معنی و ترجمه کلمه forget به فارسی forget یعنی چه

forget


فراموش کردن ،فراموشى ،صرفنظر کردن ،غفلت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها