معنی و ترجمه کلمه forgetful به فارسی forgetful یعنی چه

forgetful


فراموشکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها