معنی و ترجمه کلمه forgetfulness به فارسی forgetfulness یعنی چه

forgetfulness


فراموشى ،بى احتياطى ،بى توجهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها