معنی و ترجمه کلمه forgetter به فارسی forgetter یعنی چه

forgetter


فراموش کننده ،بى احتياط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها