معنی و ترجمه کلمه forging press به فارسی forging press یعنی چه

forging press


علوم مهندسى : پرس چکش کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها