معنی و ترجمه کلمه forgivable به فارسی forgivable یعنی چه

forgivable


قابل بخشايش ،بخشيدنى ،بخشش پذير،قابل عفو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها