معنی و ترجمه کلمه forgot به فارسی forgot یعنی چه

forgot


فراموش کرد،غفلت کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها