معنی و ترجمه کلمه forgotten به فارسی forgotten یعنی چه

forgotten


فراموش کرده يا شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها