معنی و ترجمه کلمه fork به فارسی fork یعنی چه

fork


سه شاخه ،دوشاخه ،منشعب شدن ،مثل چنگال شدن ،پنجه ،محل انشعاب ،چند شاخه شدن
عمران : انشعاب
ورزش : چنگال
علوم نظامى : دوشاخه ،چنگال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها