معنی و ترجمه کلمه forked lightning به فارسی forked lightning یعنی چه

forked lightning


برق جناغى ،برق پيچاپيچ يا شکسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها