معنی و ترجمه کلمه forklift به فارسی forklift یعنی چه

forklift


ماشين مخصوص بلند کردن چيزهاى سنگين ،جراثقال چنگک دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها