معنی و ترجمه کلمه form cutting tool به فارسی form cutting tool یعنی چه

form cutting tool


قلم تراش
علوم مهندسى : اسکنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها