معنی و ترجمه کلمه form cutting tool به فارسی form cutting tool یعنی چه

form cutting tool


قلم تراش
علوم مهندسى : اسکنه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها