معنی و ترجمه کلمه form determinant به فارسی form determinant یعنی چه

form determinant


تعيين کننده شکل( در رورشاخ)
روانشناسى : تعيين کننده شکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها