معنی و ترجمه کلمه form factor به فارسی form factor یعنی چه

form factor


الکترونيک : ضريب شکل
علوم هوايى : ضريب شکل


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها