معنی و ترجمه کلمه form utility به فارسی form utility یعنی چه

form utility


مطلوبيت شکلى ،کيفيتى که در اثر جمع اورى و بسته بندى مواد اوليه
قانون ـ فقه : در اين مواد از نظر پذيرش بازار و مصرف کننده ايجاد مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها