معنی و ترجمه کلمه formal concentration به فارسی formal concentration یعنی چه

formal concentration


شيمى : غلظت فرمال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها