معنی و ترجمه کلمه formal exercise به فارسی formal exercise یعنی چه

formal exercise


روانشناسى : تمرين صورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها