معنی و ترجمه کلمه format effector به فارسی format effector یعنی چه

format effector


کامپيوتر : تاثيرکننده قالب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها