معنی و ترجمه کلمه formation to right (to left) به فارسی formation to right (to left) یعنی چه

formation to right (to left)


علوم نظامى : ارايش پله به راست يا پله به چپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها