معنی و ترجمه کلمه formed part به فارسی formed part یعنی چه

formed part


علوم مهندسى : بخش شکل داده شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها