معنی و ترجمه کلمه formula of contract به فارسی formula of contract یعنی چه

formula of contract


قانون ـ فقه : صيغه عقد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها