معنی و ترجمه کلمه formulary به فارسی formulary یعنی چه

formulary


دستور نامه ،کتاب دستور يا قاعده ،کتاب نماز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها