معنی و ترجمه کلمه formwork exposed به فارسی formwork exposed یعنی چه

formwork exposed


عمران : قالب بندى سطوح مرئى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها