معنی و ترجمه کلمه formwork به فارسی formwork یعنی چه

formwork


قالب بندى( بتن)
عمران : قالب بندى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها