معنی و ترجمه کلمه fornix به فارسی fornix یعنی چه

fornix


طاق( فورنيکس)،(تش ).نوار سفيد زير نيمکره هاى مغز،فضاى مجوف
روانشناسى : طاق


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها