معنی و ترجمه کلمه forrel به فارسی forrel یعنی چه

forrel


يکجور پوست که براى جلد کردن دفترهاى حساب بکار ميرود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها